ท่องเที่ยว อุทยานขุนสถาน

ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติขุนสถาน จังหวัดน่าน เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีภูมิประเทศที่ดีมาก ๆนั่งอยู่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฝั่งด้านขวาเป็นแม่น้ำน่านตอนใต้  ถึงที่อำเภอนาน้อยและนาหมื่น มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีความสูงชั้น ทอดตัวไปทางทิศเหนือสู่ทิศใต้ มีแนวสันเขาของดอยแบ่งเขตระหว่างจังหวัดแพร่และจังหวัดน่านด้วยความสูงตั้งแต่ 120- 1,726 เมตร สภาพภูมิอากาศ นักท่องเที่ยวชอบเอามากเมื่อมีทั้งความชื้นความเย็นตลอดทั้งปี ได้แบ่งเป็น 3 ฤดูคือ ฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูหนาว จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน  รวมถึงทางตอนต้นของพื้นที่เป็นสันเขาที่สูงชั้นเกิดจากหินทรายสีน้ำตาลสลับกับหินทรายด้านสีน้ำตาลแดง ทำให้มีแร่ไมกาเกิดขึ้นรวมถึง หินกรวดมนและฝุ่นภูเขาไฟปน ลักษณะทางพื้นดินส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยภูเขาที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 

ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว บรรยากาศหนาวเหน็บที่ภาคเหนือ

ท่องเที่ยว ที่พักนักเที่ยวนิยมมาที่อุทยานแห่งชาติขุนสถานหมีเป็นเพราะมีเขตที่ลุ่มน้ำน่านที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไม้และพันธุ์พืช สภาพอากาศไม้และองค์ประกอบต่าง ๆ มีทั้งป่าศูนย์เขากระจายตามยอดโดยที่มีความสูงถึง 1,300 เมตร  จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 

ป่าดิบแล้งที่แพร่กระจายอยู่ไปทั่วส่วนใหญ่จะเป็นไม้ชนิดเดียวกันกับหมาใหญ่ที่อยู่ตามพื้นที่ไม้พื้นล่างชินหนามเล็บเหยี่ยว  ป่าดิบเขา ขึ้นตามสันเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 1,000 เมตร ขึ้นไปมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญมาก ๆได้แก่ ไม้กวาดชนิดต่าง ๆซึ่งขึ้นเป็นไม้เด่นในพื้นที่

ในด้านของทรัพยากรการท่องเที่ยวการจัดการท่องเที่ยว และนันทนาการต่าง ๆในอุทยานแห่งชาติขุนสถานมีทั้งดอยแม่จอกที่มีความสูง 1,424 เมตร ด้วยสภาพที่มีน้ำตลอดทั้งปีทำให้มีวิสัยทัศน์ที่ดีรวมถึงเทือกเขาที่เรียงสลับซับซ้อน สามารถมองเห็นได้ถึงความ

ท่องเที่ยว

งดงามของพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า รวมถึงหมอที่เราสามารถมองเห็นได้เป็นผืนขนาดใหญ่สุดไกลตา ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาได้สำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ๆ และมีการรับรองการท่องเที่ยว ทั้งเปิดให้บริการพร้อมกับการปรับปรุงพัฒนา จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่บริเวณดอยแม่จอกอำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามพร้อมทั้งการเดินทางที่สะดวกสบายจากจุดที่ทำการปัจจุบัน ยังไม่ได้รับการปรับปรุงและการพัฒนาอย่างเท่าที่ควรเนื่องจากเกิดการขาดแคลนในเรื่องของงบประมาณในด้านของแหล่งท่องเที่ยวทุกที่ สำรวจไว้เพื่อมีการพัฒนาในอนาคต นักท่องเที่ยวจะเข้ามาเที่ยวพักผ่อนส่วนมากนิยมมาในช่วงฤดูหนาวการเดินทางที่สะดวก 

อย่างการหาข้อมูลทางการท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์เว็บไซต์หรือว่าจะเป็นการบอกต่อ มีการติดต่อการจองห้องพักแบบชั่วคราว หรือว่าจะเป็นการกางเต็นท์นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ท่องเที่ยว จะเข้ามาในช่วงของวันหยุดยาวหรือว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ การเดินทางมาในช่วงบ่ายจะได้ชมพระอาทิตย์ตกพอดีและในช่วงเวลาค่ำคืนสร้างเป็นบรรยากาศที่ดีมาก ๆ ทั้งในช่วงเวลาตอนเช้าก็ยังชมพระอาทิตย์ขึ้น ในเวลาเช้าตรู่บวกกับการจิบกาแฟชาร้อนในตอนเช้าบอกเลยว่าฟินมาก ๆ สำหรับใครที่เป็นสมาชิกไม่ควรพลาด

การเดินทางมี 2 เส้นทางนั่นก็ คือ 

1. เดินทางไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ไปยังอำเภอเวียงสาเลี้ยวซ้ายไปตามถนนเจ้าฟ้าต่อไปยังทางหลวงหมายเลข 1026  สายอำเภอเวียงสา-อำเภอนาน้อยประมาณ 15 กิโลจากนั้นอำเภอนาน้อยแล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 16 ด้วยระยะทาง 31 กิโลเมตรก็ถึงที่ทำการของอุทยานแล้วท่องเที่ยว

2. ทางหลวงหมายเลขแผ่นดิน 101 เส้นทางจากตัวจังหวัดแพร่ไปยังจังหวัดน่านการเดินทางระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งถึงหมู่บ้านห้วยแก๊ต ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่จากนั้นเลี้ยวซ้ายสู่เส้นทางหลวง 1216 ระยะทางประมาณ 26 กิโลก็ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนสถาน 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> elene-dee