การท่องเที่ยว กับ โควิด-19 ในอนาคตที่เปลี่ยนไป

ภาค การท่องเที่ยว นับเป็นหน้าด่านแรกๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะการเคลื่อนตัวของนักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องชะลอตัวและชุดชะงักอย่างกระทันหันในหลายๆ ประเทศ จึงเกิดคำถามขึ้นว่า ในอนาคตภาคการท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไปหรือไม่ อย่างไร?

โควิด-19 ระบาดคราวนี้มีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับประเทศที่มีภาคเศรษฐกิจหลักด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเห็นได้ว่า ประเทศยอดนิยม 5 อันดับต้น ๆ ของโลกด้านการท่องเที่ยวเจ็บหนักที่สุดอย่าง สเปน อิตาลี สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และอังกฤษ เพราะ ณ ตอนนี้อัตราการติดเชื้อใหม่และอันตรายต่อวันยังสูงอยู่มาก

หากจะเปรียบเทียบกันระหว่างประเทศที่อยู่ใน 5 อันดับของโลกด้านรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว ซึ่งประเทศไทยเรานั้นในปัจจุบันรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ลำดับที่ 7 ของโลก และลำดับ 10 ในการมีจำนวนผู้มาเยือน และจากหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา ไทยเราท๊อปฟอร์มในเรื่องของการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศต่อปีมากที่สุดเป็นลำดับต้น ๆ  ของโลกเลยทีเดียว แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ทำให้นักท่องเที่ยวในหลาย ๆ ประเทศต่างต้องหยุดการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหรือทำธุรกิจ ซึ่งนั่นหมายความว่าภาคเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการเดินทางของเรานั้นได้รับความบอบช้ำมากเลยทีเดียว และเป็นภาคที่ได้รับผลกะทบกระเทือนมากที่สุดอีกภาคหนึ่ง เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำรายได้จากภาคของการท่องเที่ยวมากที่สุดและเป็นลำดับต้น ๆ ของโลก อีกด้วย จากการหารายได้ให้กับประเทศและเป็นการหมุนเวียนภาษีและสร้างรายได้ให้กับประชาชน แหล่งชุมชน บริษัท ห้างร้าน และหลาย ๆ กิจการอีกด้วยเช่นเดียวกัน

การท่องเที่ยว หลังโควิด-19 จะเปลี่ยนไปอย่างไร

การท่องเที่ยว

คำถามแรก การท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไปอย่างไร แน่นอน นักท่องเที่ยวที่ผ่านประสบการณ์เฉียดความตายมาแล้วต้องมีพฤติกรรมที่ต่างไปจากเดิม เพราะด้วยอะไรหลายๆ อย่าง ซึ่งบางคนที่จะต้องเดินทางทุกปี ไปในหลาย ๆ ประเทศ ในช่วง Summer ก็อาจจะต้องฉุกคิดแล้วคิดอีกกับค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะ ซึ่งบางบริษัทต้องหยุดชะงัก จึงทำให้ขาดรายได้เพื่อที่จะเก็บไว้ท่องเที่ยวพักผ่อนร่างกายในช่วงเวลาดังกล่าว อีกทั้งในหลายๆ ประเทศ ประชาชนของพวกเขาก็ยังไม่ได้รับวัคซีนกันอย่างทั่วถึง จึงอาจทำให้จะต้องมีความกังวลอยู่บ้างในการที่จะต้องเดินทางออกนอกประเทศ แต่หากทุกประเทศมีมาตรการการป้องกันโควิด-19 ที่ดีและเหมาะสม สถานการณ์ที่เลวร้ายมันจะต้องดีขึ้นตามลำดับ โดยเราขอยกตัวอย่างมาตรการหรือวิธีการแก้ปัญหาคร่าว ๆได้ดังนี้

1. การสร้างระบบการติดต่อสื่อสาร แบบไร้รอยต่อสำคัญมาก เช่นระบบเศรษฐกิจท่องเที่ยว แพลตฟอร์มในปัจจุบัน ไม่มีช่องทางติดต่อเมื่อเกิดภัยพิบัติ ตั้งแต่การดูแลตนเองให้ปลอดภัย การติดต่อตำรวจ โรงพยาบาลต่าง ๆ หรือแม้แต่การเข้าถึงสถานทูตและการรับรู้ข่าวสาร ราชการ (ที่เป็นภาษาสากล) ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาระหว่างเกิดสภาวะฉุกเฉินเช่นนี้

2. ระบบทำความสะอาด หรือระบบการทำลายเชื้อโควิด-19 ของสถานบริการ การท่องเที่ยว เช่น มีเครื่องหรือตู้อบฆ่าเชื้อให้สำหรับนักท่องเที่ยว , ระบบทำลายเชื้อที่อาจติดมากับธนบัตร  ภาชนะที่ลูกค้าใช้ เป็นต้น นอกจากนี้ในโรงแรม ระบบติดต่อระหว่างแขกที่เข้าพักกับการรับบริการ อาจต้องทำผ่านอินเทอร์เน็ตหรือระบบแบบออนไลน์ให้มากขึ้นกว่าเดิมในปัจจุบัน

3. ระบบสังคมไร้เงินสด ทางรัฐบาลหรือสถานประกอบการต้องทำความร่วมมือกันเพื่อให้เกิดโครงการนี้อย่างเต็มตัวในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้ระบบนี้พัฒนาและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

4. ระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน ที่เป็นแบบ Share Economy แบบ Airbnb อาจจะได้รับความนิยมลดลง เนื่องจากความไม่ไว้วางใจในมาตรฐานซึ่งหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ หากคิดปรับปรุงจะต้องใช้เงินลงทุนสูงมากขึ้น และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอาจจะต้องมีมาตรฐานด้านการจัดการภัยพิบัติเพิ่มเติมฯ

สถานการณ์จะยืดเยื้อนานเท่าใด ไม่มีใครตอบได้ เพราะสถานการณ์ในอนาคตนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเพราะเราเป็นประเทศที่อาศัยรายได้จากการท่องเที่ยว ต่างชาติเป็นหลัก หากแต่เป็นการร่วมมือของหลาย ๆ ภาคส่วน และในหลาย ๆ ประเทศให้ร่วมมือกันต่อสู้กับสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้ และเร่งทำการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนของตัวเองเพื่อป้องกันโรค จากสถานการณ์โควิด-19 ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สามารถติดตาม ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การท่องเที่ยว พร้อมกับสาระดี ๆ และมีประโยชน์ แบบนี้ได้ที่ >> elene-dee