การท่องเที่ยว กับ โควิด-19 ในอนาคตที่เปลี่ยนไป

ภาค การท่องเที่ยว นับเป็นหน้าด่านแรกๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะการเคลื่อนตัวของนักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องชะลอตัวและชุดชะงักอย่างกระทันหันในหลายๆ ประเทศ จึงเกิดคำถามขึ้นว่า ในอนาคตภาคการท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไปหรือไม่ อย่างไร?

โควิด-19 ระบาดคราวนี้มีผลกระทบที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับประเทศที่มีภาคเศรษฐกิจหลักด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเห็นได้ว่า ประเทศยอดนิยม 5 อันดับต้น ๆ ของโลกด้านการท่องเที่ยวเจ็บหนักที่สุดอย่าง สเปน อิตาลี สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และอังกฤษ เพราะ ณ ตอนนี้อัตราการติดเชื้อใหม่และอันตรายต่อวันยังสูงอยู่มาก

หากจะเปรียบเทียบกันระหว่างประเทศที่อยู่ใน 5 อันดับของโลกด้านรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว ซึ่งประเทศไทยเรานั้นในปัจจุบันรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ลำดับที่ 7 ของโลก และลำดับ 10 ในการมีจำนวนผู้มาเยือน และจากหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา ไทยเราท๊อปฟอร์มในเรื่องของการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศต่อปีมากที่สุดเป็นลำดับต้น ๆ  ของโลกเลยทีเดียว แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ทำให้นักท่องเที่ยวในหลาย ๆ ประเทศต่างต้องหยุดการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหรือทำธุรกิจ ซึ่งนั่นหมายความว่าภาคเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการเดินทางของเรานั้นได้รับความบอบช้ำมากเลยทีเดียว และเป็นภาคที่ได้รับผลกะทบกระเทือนมากที่สุดอีกภาคหนึ่ง เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำรายได้จากภาคของการท่องเที่ยวมากที่สุดและเป็นลำดับต้น ๆ ของโลก อีกด้วย จากการหารายได้ให้กับประเทศและเป็นการหมุนเวียนภาษีและสร้างรายได้ให้กับประชาชน แหล่งชุมชน บริษัท ห้างร้าน และหลาย ๆ กิจการอีกด้วยเช่นเดียวกัน

การท่องเที่ยว หลังโควิด-19 จะเปลี่ยนไปอย่างไร

การท่องเที่ยว

คำถามแรก การท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไปอย่างไร แน่นอน นักท่องเที่ยวที่ผ่านประสบการณ์เฉียดความตายมาแล้วต้องมีพฤติกรรมที่ต่างไปจากเดิม เพราะด้วยอะไรหลายๆ อย่าง ซึ่งบางคนที่จะต้องเดินทางทุกปี ไปในหลาย ๆ ประเทศ ในช่วง Summer ก็อาจจะต้องฉุกคิดแล้วคิดอีกกับค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะ ซึ่งบางบริษัทต้องหยุดชะงัก จึงทำให้ขาดรายได้เพื่อที่จะเก็บไว้ท่องเที่ยวพักผ่อนร่างกายในช่วงเวลาดังกล่าว อีกทั้งในหลายๆ ประเทศ ประชาชนของพวกเขาก็ยังไม่ได้รับวัคซีนกันอย่างทั่วถึง จึงอาจทำให้จะต้องมีความกังวลอยู่บ้างในการที่จะต้องเดินทางออกนอกประเทศ แต่หากทุกประเทศมีมาตรการการป้องกันโควิด-19 ที่ดีและเหมาะสม สถานการณ์ที่เลวร้ายมันจะต้องดีขึ้นตามลำดับ โดยเราขอยกตัวอย่างมาตรการหรือวิธีการแก้ปัญหาคร่าว ๆได้ดังนี้

1. การสร้างระบบการติดต่อสื่อสาร แบบไร้รอยต่อสำคัญมาก เช่นระบบเศรษฐกิจท่องเที่ยว แพลตฟอร์มในปัจจุบัน ไม่มีช่องทางติดต่อเมื่อเกิดภัยพิบัติ ตั้งแต่การดูแลตนเองให้ปลอดภัย การติดต่อตำรวจ โรงพยาบาลต่าง ๆ หรือแม้แต่การเข้าถึงสถานทูตและการรับรู้ข่าวสาร ราชการ (ที่เป็นภาษาสากล) ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาระหว่างเกิดสภาวะฉุกเฉินเช่นนี้

2. ระบบทำความสะอาด หรือระบบการทำลายเชื้อโควิด-19 ของสถานบริการ การท่องเที่ยว เช่น มีเครื่องหรือตู้อบฆ่าเชื้อให้สำหรับนักท่องเที่ยว , ระบบทำลายเชื้อที่อาจติดมากับธนบัตร  ภาชนะที่ลูกค้าใช้ เป็นต้น นอกจากนี้ในโรงแรม ระบบติดต่อระหว่างแขกที่เข้าพักกับการรับบริการ อาจต้องทำผ่านอินเทอร์เน็ตหรือระบบแบบออนไลน์ให้มากขึ้นกว่าเดิมในปัจจุบัน

3. ระบบสังคมไร้เงินสด ทางรัฐบาลหรือสถานประกอบการต้องทำความร่วมมือกันเพื่อให้เกิดโครงการนี้อย่างเต็มตัวในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อให้ระบบนี้พัฒนาและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

4. ระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน ที่เป็นแบบ Share Economy แบบ Airbnb อาจจะได้รับความนิยมลดลง เนื่องจากความไม่ไว้วางใจในมาตรฐานซึ่งหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ หากคิดปรับปรุงจะต้องใช้เงินลงทุนสูงมากขึ้น และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอาจจะต้องมีมาตรฐานด้านการจัดการภัยพิบัติเพิ่มเติมฯ

สถานการณ์จะยืดเยื้อนานเท่าใด ไม่มีใครตอบได้ เพราะสถานการณ์ในอนาคตนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับประเทศไทยเพียงประเทศเดียวเพราะเราเป็นประเทศที่อาศัยรายได้จากการท่องเที่ยว ต่างชาติเป็นหลัก หากแต่เป็นการร่วมมือของหลาย ๆ ภาคส่วน และในหลาย ๆ ประเทศให้ร่วมมือกันต่อสู้กับสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้ และเร่งทำการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนของตัวเองเพื่อป้องกันโรค จากสถานการณ์โควิด-19 ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สามารถติดตาม ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การท่องเที่ยว พร้อมกับสาระดี ๆ และมีประโยชน์ แบบนี้ได้ที่ >> elene-dee

เทคนิค การถนอมอาการ

เทคนิค   การถนอมอาหารสาเหตุหลักเกิดขึ้นโดยจุลินทรีย์  

 หรือว่าแบคทีเรีย    ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า      โดยมีขนาด 0.0005-0.05 มิลลิเมตร          จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่เคลื่อนไหล เข้าสู่อาหาร และ      ยังสืบพันธุ์ได้อีกด้วย       ทั้งในสิ่งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต  

แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท  

 1.ซูโดโมนาเดลีส  เป็นจุลินทรีย์ที่สงเคราะห์ด้วยแสง   เช่นเดียวกับอหิวาตกโรค

   2. ยูบัคเตรีอาลีส    เป็นจุลินทรีย์ ทั่วไป ทำให้เกิดหลายโรค เช่น บาดทะยัก ไทฟอยด์ปวดบวม 

  3.  แอกติโนโมซีเตลีส  ก่อให้เกิดวัณโรคเทคนิค  แต่สามารถสกัดเอาสารนี้ มาทำยาปฏิชีวนะได้  เพื่อรักษาโรคบางอย่าง

4.ไปโรคีเตลีส   มีรูปร่างที่เป็นเกลียว 

เทคนิค

การยืดอายุอาหารให้อยู่ได้นาน       เพิ่มขึ้นถึงแม้จะไม่สดเหมือนเดิม   ด้วยการรักษาคุณค่าทางโภชนาการ       อาหารไว้ให้มากที่สุด  และอาศัยเทคโนโลยีปัจจุบันการถนอมที่ก้าวไกลมากจากสมัยก่อน      จึงง่ายต่อการทำ      เรามาดูวิธีแรกของการถนอมอาหารกันเลย

เทคนิค การจัดเก็บอาหารให้อยู่นาน

 เทคนิคการกวน  โดยส่วนมาก วิธีนี้จะใช้เกี่ยวกับการถนอมอาหาร ที่เกี่ยวกับ     ผลไม้   ไว้ทานได้หลายวัน   เช่น  มะม่วง กล้วย สับปะรด   ทุเรียน  มะเขือเทศ  

วิธีการทำ   

-ทำการล้างผลไม้ที่ต้องการกวนให้สะอาด    จากนั้นทำการหั่นเป็นชิ้นเล็ก เพื่อลงมากวนรวมกันในกระทะ      การหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ นี้จะช่วยเรื่องการละลาย    ของเนื้อได้อย่างรวดเร็ว      จะเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้น 

-ที่สำคัญในการกวนนั้นต้องใช้ไฟที่อ่อน ๆ      มะยมกับสับปะรด อาจจะแช่น้ำทิ้งไว้สัก 2-3 ชั่วโมง หรือ      ต้มกับน้ำก่อนกวน เพื่อลดรสชาติที่เปรี้ยวออก    

การแช่อิ่ม จากนิยมในการเอาผลไม้ ที่    มีรสเปรี้ยวจัด มาก ๆ มาทำ เพื่อที่  จะเก็บไว้ทานเป็นของว่าง   เช่น    มะยม มะม่วง  มะขาม   ลูกสมอ  กระท้อน  มะขามป้อม 

วิธีการทำ

-เอาผลไม้ที่แช่เกลือไว้   อย่างเข้มข้น 2 %นั้น   คือเราใช้เกลือเพียงแค่ 1 ถ้วยโดยประมาณ ต่อน้ำ 10- 14 ถ้วย หรือ   ต้มก่อนเพื่อลดรสเปรี้ยว

การหมักดอง เป็นวิธีการถนอมอาหาร   ได้นานมากที่สุด และ   ยืดอายุผลิตภัณฑ์เทคนิค     ได้หลายเดือนเลยทีเดียว    การหมักดองนี้มีอยู่ 5แบบ

การหมักดองแบบเปรี้ยว

วิธีการทำ

-ต้มน้ำที่เดือดทิ้งไว้ให้เย็นสนิท     เสร็จแล้วผสมเข้ากับน้ำส้มสายชู น้ำตาล เกลือ  ต้มให้เข้ากันอีกครั้ง       แล้วทิ้งไว้ให้เย็นอีกรอบ 

-หาบรรจุอาหารในภาชนะที่แห้งสนิท สะอาด  และ      ต้มฆ่าเชื้อเสียก่อน   แล้วปิดฝาให้สนิท          ห้ามมิให้อากาศเข้าอย่างเด็ดขาด

การหมักดอง 3 รส นิยมการดองคือ ขิง กระเทียมสด   กะหล่ำดอก  

วิธีการทำ

-นำเอาผักมาผสมเข้ากันกับ น้ำส้มสายชู น้ำตาล เกลือ   

-ต้มน้ำให้เดือดแล้วทิ้งไว้ให้เย็น   จากนั้นเทราดลง   เทคนิค  ปิดฝาไว้ประมาณ 2-3 วัน      จึงเปิดรับประทานได้

การหมักดองแบบหวาน    นิยมนำมาดอง    คือ มะละกอ  หัวผักกาด 

วิธีการทำ

-ต้มน้ำตาล เกลือ น้ำส้มสายชู เสร็จแล้วทิ้งไว้ให้เย็น

-จากนั้นเทลงยังภาชนะ    พร้อมผักที่เตรียมไว้      ปิดฝาให้สนิท  2-3 วัน สามารถรับประทานได้

การหมักดองแบบเค็ม   ส่วนมากนิยมการถนอมกับ    เนื้อสัตว์    ปูเค็ม ปลา  ไข่เค็ม  

วิธีการทำ

  • นำน้ำส้มสายชู เกลือ  เน้นรสเค็มเล็กน้อย ต้มรวมกัน   แล้วทิ้งไว้ให้เย็น
  • แล้วนำมาเทรวมกันเข้ากับผลิตภัณฑ์     ที่เตรียมไว้ จากนั้นปิดฝาให้สนิทห้ามอากาศเข้าโดยเด็ดขาด    หมักทิ้งไว้ 4-9 เดือนสามารถรับประทานได้     วิธีนี้จะใช้เวลานานหน่อย      แต่รับรองว่าอร่อยไม่แพ้วิธีอื่น ๆ

การหมักดองด้วยแอลกอฮอล์  เป็นการหมักจำพวกแป้งน้ำตาล โดยการใช้ยีสต์    เทคนิค   เป็นช่วยให้เกิดแอลกอฮอล์  เช่น ข้าวหมาก  ไวน์

ประโยชน์ของการดอง   

ทำให้อาหารมีรสชาติที่ดี และ      กลิ่นที่ดีขึ้นอีกด้วย    สามารถเก็บอาหารที่อยู่ในอุณภูมิห้อง     ที่ต่ำอยู่ได้นาน   กระบวนการผลิตการหมักนั้น ใช้ต้นทุนที่ต่ำ     ไม่ต้องหาเครื่องมือที่พิเศษ     ในราคาที่สูง   ทำให้เกิดอาหารชนิดใหม่      ที่เกิดจากการถนอมอาหาร     เสริมคุณค่าโภชนาการ    เช่น   การหมักผลไม้ที่ให้ผลเป็นไวน์ชั้นดี  

ทั้งนี้การแปรรูป  หรือ   การถนอมนั้นยังกลายเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองได้อย่างหลายๆ   แหล่งอีกด้วย     จากการหาผลผลิตง่ายๆ ใกล้ตัว จึงเป็นจุดเด่นแต่ละพื้นที่   สามารถนำออกขายสู่ท้องตลาด

welldonedesign

ข่าว พายุไซโคลน

ข่าว พายุไซโคลน “ยาอาส” (YAAS) บริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน กำลังเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศอินเดียตอนบน ช่วงวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564 ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ในช่วงวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2564

.

คลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงปานกลางถึงมาก สูง 2.0 ถึง 4.0 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 4.0 เมตร ส่วนทางบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2.0 เมตร อ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1.0 ถึง 2.0 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2.0 เมตร ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรงดเว้นการเดินเรือ ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ข่าว พายุไซโคลน

ผู้ขับรถแท็กซี่ Smart Taxi ซึ่งมีสมาชิกเครือข่ายกว่า 4,500 คัน พร้อมใจฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยคนขับที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว จะต้องนำเอกสารมาแสดงเพื่ออัปเดตระบบ ป้ายไฟด้านบนรถจะเป็นสีเขียวและมีคำเขียนว่า “Covid” และ คำว่า “วัคซีน” และเครื่องหมายถูกเป็นสัญลักษณ์ว่าคนขับแท็กซี่คันดังกล่าวได้ฉีดวัคซีนโควิด 19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข่าว

วันนี้ (24 พ.ค. 64)

มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 2,713 ราย

มาจากต่างประเทศ 49 ราย อยู่ใน State Quarantine

ผู้ป่วยในเรือนจำ 206 ราย

ติดเชื้อในประเทศ 2,458 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ 1,147 ราย

ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 1,311 ราย

เสียชีวิตเพิ่ม 30 ราย

อาการหนัก 1,169 ราย

ใส่เครื่องช่วยหายใจ 406 ราย

รักษาหายแล้ว 86,100 ราย

กำลังรักษา 45,307 ราย

เสียชีวิต 806 ราย

ยอดสะสม 132,213 ราย

ข่าว

โรงพยาบาล จุฬาภรณ์แจ้ง ข่าว ตั้งแต่วันที่ (24 พ.ค.) ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีเฉพาะวัคซีนที่ชื่อซิโนแวคให้บริการ ซึ่งผู้สูงอายุเกิน 60 ปี สามารถฉีดได้ แต่หากประสงค์รับแอสตร้าเซนเนก้า ให้สามารถเลื่อนวันนัดได้

.

ด้าน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล แจ้งผู้ที่มีบริการนัดรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. ถึง 4 มิ.ย. 64 ให้เลื่อนวันรับวัคซีนออกไปก่อน และเมื่อโรงพยาบาลได้รับวัคซีนมา จะแจ้งให้ทราบต่อไป.

ข่าว

ตลาดต้นตาล และตลาดอู้ฟู้ จังหวัดขอนแก่น แจกคูปองแทนเงินสดมูลค่า 100 บาท จำนวน 1,200 ชุด เป็นการสนับสนุนให้ชาวจังหวัดขอนแก่นทุกคน เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติโดยเร็ว

ข่าว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีบางส่วน ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เดินทางรับการ ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 ของแอสตราเซเนกา เข็มที่ 2 ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 7 สถาบันบำราศนราดูร โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ฉีดวัคซีนให้กับนายกรัฐมนตรี หลังรับการฉีดเข็มแรก ไปเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564

ข่าว

จากชุมชนคนรักรถเมล์ ได้โพสต์ภาพพร้อมกับระบุข้อความที่ว่า รถสแปร์ ISUZU ถูกลงประกาศขายแล้ว ข่าว หลังจากที่บริษัท ออโต้เทคนิค จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับเหมาซ่อมบำรุงรถเมล์ ISUZU ให้กับ ขสมก.  หรือ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ได้ทำการปลดระวางรถสำรองวิ่ง (รถสแปร์) ทั้งหมด 3 คัน เนื่องจากเหตุผลบางประการด้านการซ่อมบำรุง ซึ่งโดยปกติแล้ว รถสแปร์จะเป็นทรัพย์สินของบริษัทเหมาซ่อมนั้นๆ (ไม่ถือเป็นทรัพย์สินของ ขสมก.  หรือ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ) หากบริษัทเหมาซ่อมจะไม่ใช้งานและปลดระวางรถสแปร์แล้ว ย่อมมีสิทธิ์นำรถดังกล่าวไปขายต่อได้

ล่าสุด ได้พบประกาศขายรถสแปร์ ISUZU ทั้ง 3 คัน ในเว็บไซต์ หนึ่ง elene-dee

ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยได้ตั้งราคาขายไว้ดังนี้

– รถครีมแดง 50541 และ 50542 ราคา 280,000 บาท

– รถปรับอากาศยูโรทู 55201 ราคา 320,000 บาท

หลังจากที่เฟซบุ๊ก Fai Hathaikarn ได้ประกาศขายไดโนเสาร์ขนาดเท่าตัวจริง 11 ตัว ราคา 5.5 ล้านบาท ล่าสุดทางเพจ วงษ์พาณิชย์อ้อมใหญ่ รับซื้อของเก่าทุกประเภท ได้ประกาศปิดการขาย พร้อมระบุว่า “น้องได้บ้านใหม่ ครบทุกตัวแล้วนะคะ ยินดีกับเจ้าของใหม่น้องทุกๆ ตัวค่ะ”