ประวัติศาสตร์ พระเยซูศาสดาของศาสนาคริสต์

พระเยซูเป็นชาวยิวอยู่ในศาสดาของศาสนาคริสต์ ประวัติศาสตร์ พระเยซูทรงเกิดเมื่อ 2000 ปีที่ผ่านมาแล้ว ที่ประเทศอิสราเอลต้องมีชีวิตที่ไม่เหมือนใครในโลกใบนี้พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ 100% และเป็นพระเจ้า 100% เช่นกัน พระเจ้าทรงส่งพระเยซูมาบังเกิดในโลกนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทนทุกข์ทรมาน และตายบนกางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษย์ทั้งหลายคนที่เชื่อในพระองค์จะได้ไม่ต้องตกนรก ตั้งจากที่พระเยซูทรงฟื้นขึ้นจากความตาย พระองค์ก็เสด็จสู่สวรรค์เพื่อเตรียมบ้านที่ถาวรสำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์ ในพระธรรมมัทธิวและพระธรรมลูกา ได้บ่งบอกถึงเรื่องราวต่าง ๆ ในการประสูติของพระเยซูว่าทูตสวรรค์ที่ชื่อกาเบี้ยนได้มาหามาลีแห่งหญิงพรหมจารี ซึ่งได้หมั้นหมายกับโยเซฟเอาไว้แต่ยังไม่แต่งงานกันมาลีจะตั้งครรภ์ 

โดยเดชพระวิญญาณอันบริสุทธิ์และจะคลอดบุตรชายตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่าเยซูเด็กขนนั้นที่ชื่อว่าเยซูได้เป็นบุตรของพระเจ้าอันสูงสุด และได้เป็นกษัตริย์เหมือนกับดาบิดบรรพบุรุษของเขา ประวัติศาสตร์ และมีการครอบครองบัลลังก์เป็นกษัตริย์สืบไปในนิตการพยากรณ์ เรื่องการประสูติของพระเยซูก่อนที่พระเยซูนั้นจะเกิดเมื่อไม่นานกษัตริย์ออกัสตัสได้ประกาศให้มีจดหมายทะเบียนสำมะโนครัวตลอดทั่วทั้งอาณาจักรโรมัน ซึ่งอิสราเอลในเวลานั้นเป็นบ้านเมืองขึ้นของอาณาจักรโรมันด้วย ทำให้ทุกคนนั้นกลับมีบ้านเกิดเป็นของตัวเอง  โยเชฟโยเซฟอาศัยอยู่ที่เมืองนาซาเร็ซ แคว้นยูเดียที่อยู่ในทางใต้เพราะเป็นเชื้อชาติกษัตริย์ดาวิดซึ่งพระองค์เกิดที่เบธเลเฮม  

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของพระเยซู

ในช่วงเวลาที่พระเยซูนั้นประสูติได้มีดาวประหลาดปรากฏขึ้นซึ่งนักวิชาการคาดว่าอาจจะเป็นดาวตกหรือไม่ ประวัติศาสตร์ ก็อาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่นอกเหนือ จากธรรมชาติบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะเป็นดาวประหลาดตามตัวอักษรที่ปรากฏ ในคัมภีร์ซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยว่าดาวที่ตลาดปรากฏขึ้นนี้เมื่อ 2000 ปี ก่อนเป็นหน้าตาอย่างไรและเป็นดาวอะไร โดยนักปราชญ์จากทิศตะวันออกจึงรู้ว่ามีพระองค์หนึ่งของอิสราเอลได้บังเกิดขึ้นจึง ได้ตามดาวประหลาดนั้นเพื่อที่จะได้พบกับพระกุมารซึ่งนั่นก็ คือพระเยซูและมีมหากษัตริย์เฮโรดซึ่งปกครองอยู่ไหน ถ้าว่าพระกุมารนั้นอยู่ที่ไหนพวกเขาจะได้นมัสการพระองค์ กษัตริย์เฮโรดได้รับการแต่งตั้งจากอาณาจักรโรมันให้ดูแลคนยิวและการปกครองนอกเหนือ จากดินแดนอิสราเอลเมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินว่าพระคริสต์จะมาบังเกิดรู้ว่านี่ คือกษัตริย์ที่จะเกิดมาตามที่พระเจ้าสัญญาว่าจะประทานกษัตริย์ ประวัติศาสตร์ เพื่อปลดปล่อยคนเดียวจากการเป็นทาสที่แท้จริงหมายถึงทาสของคนบาป ไม่ใช่ถ้าจากการปกครองของผู้คนเป็นจำนวนมากในโลกนี้ ด้วยความที่ครูว่าจะมีคนแย่งอำนาจจึงได้ถามหัวหน้าสุริยาและพวกธรรมาจารย์ ซึ่งมีความรู้ทางด้านพระคัมภีร์เป็นอย่างดีได้มีการบอกว่า ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ ได้มีความว่าพระคริสต์นั้นจะต้องเกิดที่หมู่บ้านเบธเลแฮม กษัตริย์จึงคิดร้ายต่อพระกุมารแต่ก็ต้องได้ออกอุบาย

โดยบอกพวกนักปราชญ์ว่าถ้าเจอพระกุมารที่บังเกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์เมื่อไหร่ให้รีบมาบอกตนเองทันที เพื่อที่ตนจะได้นมัสการด้วยแต่เมื่อพวกนักปราชญ์พบกุมารแล้วก็ได้รับคำเตือนในฝัน ว่าไม่ให้ไปบอกกษัตริย์ดังนั้นพวกเขาจึงเดินทางกลับไปบ้านของตนทางอื่น   เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงสิ้นพระชนม์แล้วทูตสวรรค์ ก็มาบอกยูเซฟในความฝันว่าถึงเวลาแล้วที่จะพาพระเยซูกับประเทศอิสราเอล ซึ่งเขาก็ไม่กล้าที่จะกลับไปอยู่ที่เมืองเบธเลแฮม แล้วเมื่อรู้ว่าลูกชายของกษัตริย์เฮโรดนั่นก็คืออารเคลาอัส ได้เป็นกษัตริย์ต่อบิดาของเขาก็มีความกลัวว่าเมืองแห่งนั้นอยู่ไม่ไกลจากที่อยู่ ในปัจจุบันเมื่อได้รับคำเตือนจากตู้ทางสวรรค์จึงได้ขึ้นไปทางเหนือได้อยู่ที่แคว้นกาลิลี ไปอาศัยอยู่ที่เมืองนั้นทำให้พระเยซูนั้นโตขึ้นมาจนได้ชื่อว่า พระเยซูนาซาเร็ธ  และพอพระเยซูนั้นอายุครบ 12 ขวดได้มีมาลีไปร่วมงานเทศกาลปัสกา ที่กรุงเยรูซาเล็มช่วงเทศกาลนี้ได้ทำกันเป็นทุก  ๆปี ประวัติศาสตร์ เพราะเทศกาลนี้จบลงพระเยซูอยู่ในกลุ่มของญาติญาติที่ร่วมเดินทางมาด้วยกัน หลังจากเดินทางมา 1 วันมาเลย์และโยเซฟก็ได้ตามหาพระเยซูแต่ไม่พบ จึงได้กลับมาหาพระเยซูที่กรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหลังจากนั้นถึง 3 วัน ก็ได้พบพระเยซูอยู่ในพระวิหารกำลังพูดคุยกับอาจารย์ต่าง ๆ

ในวิหารนั้นเมื่อมาลีพบพระเยซูในวิหารพระเยซูได้บอกกับมาลีว่าพ่อกับแม่ตามหาลูกทำไมพ่อกับแม่รู้ว่าลูกต้องอยู่ ในพระนิเวศของพระบิดา นี่เป็นครั้งแรกที่ในบันทึกพระคัมภีร์ของพระเยซู ได้เปิดเผยว่าพระองค์ว่าแท้จริงแล้วพระองค์ คือใครแต่ในเวลานั้นไม่มีใครรับรู้ได้เลย

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่คลิก>>> elene-dee

หลอดเลือดดำ ภาวะการเกิดลิ่มเลือดการป้องกันและสาเหตุ

หลอดเลือดดำ ที่มีขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ที่เราเลี้ยงการวาดหลอดเลือดดำเล็ก 1 หลอดเลือดดำใหญ่เป็นหลอดเลือดที่อยู่ในระบบการไหลเวียนโลหิต จะช่วยให้เลือดมันไหลไปจากหลอดเลือดฝอยไปยังหลอดเลือดที่ใหญ่กว่าหลอดเลือดดำหลอดเลือดดำเล็กมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 7 ไมโครเมตรจนถึง 1 มิลลิเมตร หลอดเลือดดำบรรจุเลือดปริมาณร้อยละ 70 ของปริมาณเลือด ในร่างกายทั้งหมดอีกร้อยละ 25 อยู่ในเมื่อหลอดเลือดดำเล็ก ซึ่งโครงสร้างภายในผนังหลอดเลือดดำจะมี 3 ชั้นคือชั้นในเป็นเนื้อเยื่อบุโพรง ประกอบด้วยเซลล์บุผิวชนิดแบนชั้นกลางที่เป็นกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อญี่ปุ่นภายนอกจะเป็นเนื้อเยื่อเส้นใหญ่โดยชั้นกลาง จะมีการเจริญเติบโตตื่นพัฒนาที่ไม่ดีดูหลอดเลือดดำจึงมีผนังที่บางกว่าหลอดเลือดดำ ถึงหลอดเลือดดำ มีรูพรุนเพื่อให้ของเหลวและเซลล์เม็ดเลือดสามารถที่จะเคลื่อนที่ออกจากกระแสเลือดผ่านผนังได้อย่างง่ายดาย  แต่คนส่วนใหญ่มักเกิดภาวะหลอดเลือดดำอุดตันทำให้หลอดเลือดไหลเวียน ไม่สะดวกว่าเกิดขึ้นบริเวณขาส่งผลให้รู้สึกปวด ร่วมกับมีอาการแดงหากเลือดไปอุดตันที่ปอดอาจทำให้รู้สึกเจ็บหน้าอกไอ และมีเลือดปนออกมาเวียนหมดสติหายใจถี่หัวใจเต้นผิดปกติซึ่ง จะเป็นภาวะแรงอันตรายถึงชีวิตหากมีการผิดปกติดังกล่าวควรที่จะรีบเข้าปรึกษาแพทย์ทันที โดยภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำอุดตันแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือภาวะหลอดเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำลึก หลอดเลือดดำ เมื่อบริเวณที่ขากับภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ในปอดมักเกิดขึ้นเมื่อหญิงเลือดไปอุดตันไปตามกระแสเลือดไปอุดตันบริเวณหลอดเลือดดำคนข้างจะร้ายแรงกว่าภาวะแรก   

อาการของภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำอุดตัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและอวัยวะที่มีลิ่มเลือดอุดตันซึ่งผู้ป่วยอุดตันเป็นแบบ dvt ซึ่งบางรายอาจไม่แสดงอาการผิดปกติเห็นบางรายก็จะมีอาการปวดบวมแดงรู้สึกร้อนบริเวณขาที่มีอวัยวะการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน 

หลอดเลือดดำ

หลอดเลือดดำ ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค

สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดอุดตันมักเกิดขึ้นบริเวณที่เลือดไหลเวียนผิดปกติไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่ 3 การเปลี่ยนทิศทางของการไหลเวียน หลอดเลือดดำ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลาย ๆอย่างการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เป็นเวลานาน อย่างเช่นระหว่างการเดินทางทุกวันระหว่างการพักฟื้นหลังผ่าตัดเกิดจากปัญหาสุขภาพ โดยจะมีโรคภูมิแพ้ โรคมะเร็ง โรคอ้วนภาวะภูมิคุ้มกันที่บกพร่องและภาวะที่ส่งผลให้ความเข้มข้นของเกลือที่ค่อนข้างจะสูง

การวินิจฉัยภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดอุดตันขั้นตอนแรก จะสอบถามอาการร่วมกับตรวจร่างกายเบื้องต้นเนื่องจากผู้ป่วยภาวะมะเขืออาการบวมแดงบริเวณผิวหนังที่ได้เห็น และหากมีการประเมินว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มจะเป็นภาวะ dvt จะทำการวินิจฉัยเพิ่มเติมอย่างเช่นการตรวจเพื่อวัดปริมาณเม็ดเลือดเกล็ดเลือดและสารชนิดต่าง ๆ หลอดเลือดดำในเลือด นอกจากนี้เรื่องของผู้ป่วยผู้ที่มีภาวะว่าเฉลยปริมาณสารดังกล่าวที่ผิดปกติจากค่าเดิม 

การรักษาภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำอุดตันขึ้นอยู่กับความรุนแรงและอาการเป็นหลักผู้ป่วยเลือดอุดตันในแบบ PE ส่วนใหญ่มักมาพบแพทย์ด้วยอาการที่ถือเป็นภาวะฉุกเฉิน และจะต้องคู่ชีวิตผู้ป่วยเป็นอันดับแรกจากนั้น แพทย์จะประเมินอาการและสภาพร่างกายของผู้ป่วยโดยการรักษามักจะเริ่มจากการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่มีการออกฤทธิ์ โดยจะช่วยให้เลือดแข็งตัวช้าลงโดยแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดนั้นก็คือยาวาร์ฟาวารินและยาเฮพาริน จะใช้ในการรับประทานชนิดหรือว่าเป็นการฉีดขึ้น อยู่กับดุลพินิจของแพทย์ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความดันโลหิตต่ำหรือว่าชอบอาจจะให้ทำร่วมกับการพิจารณาให้ยาละลายลิ่มเลือดซึ่งจะช่วยให้การสลายลิ่มเลือด ที่อยู่ในอวัยวะเป้าหมายโดยตรงได้อย่างรวดเร็ว 

การป้องกันภาวะลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำอุดตัน คือการไม่เคลื่อนไหวร่างกายเป็นเวลานาน ๆ จะเป็นปัจจัยหนึ่งหลักที่ก่อให้เกิดภาวะ vte ผู้ป่วยที่ต้องนอนพักฟื้น หลอดเลือดดำ อยู่โรงพยาบาลควรลุกเดินและเคลื่อนไหวร่างกายได้ทันทีที่ทำได้ส่วนผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อภาวะ vtc คือว่ามีประวัติที่จะเป็นภาวะนี้มาก่อนแพทย์จะแนะนำ ให้รับประทานประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด ด้วยเครื่องมือบีบเลือดเป็นจังหวะเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้เป็นปกติ

สามารถติดตามข่าวสารสาระดีเพิ่มเติมได้ที่คลิก>>> elene-dee

สิ่งแวดล้อมที่ดีและความสำคัญสภาพคุณภาพชีวิต

สิ่งแวดล้อม   สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับชาติใดเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำรงชีวิตที่จะมีส่วนทำให้ คุณภาพชีวิตมนุษย์นั้นแนวทางที่ดีและไม่ดีฉะนั้นทุกคนจึงมีส่วนร่วม ในการปรับปรุงและดูแลรักษาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ที่อันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะสิ่งสำคัญที่สิ่งแวดล้อมที่ดี ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตเรียกว่าสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์และโทษต่อสิ่งมีชีวิตทั้งสิ้น

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย อย่างเช่น น้ำใช้เพื่อการบริโภคและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ อากาศที่ใช้เพื่อการหายใจมนุษย์ และสัตว์ดินเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบนบก แสงแดดที่ทำให้เกิดความไปช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืช

สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ จะช่วยปรับให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่อาหารที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของมัน ทั้งยังช่วยให้ปลาอาศัยอยู่ในน้ำลึกได้มา ๆ รวมถึงต้นกระบองเพชรยังดำรงชีวิตอยู่ในทะเลทรายได้

สิ่งมีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลง ไปตามสภาพแวดล้อมมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่

สิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามการกระทำของสิ่งมีชีวิต ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเมื่อสัตว์กินพืชมีจำนวนมากจนเกินไป เพื่อจะลดจำนวนสถานที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น คือการแย่งชิงกันและการแข่งขันทำให้สัตว์บางส่วน  ระบบนิเวศที่จะกลับมาสู่สภาวะที่สมบูรณ์อีกครั้ง

สิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวกำหนด รูปแบบความสัมพันธ์ของสัตว์และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อม ในแง่ของการถ่ายทอดพลังงานระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคผู้ย่อยสลาย และในแง่ของการอยู่ร่วมกันการเกื้อกูลหรือว่าการแบ่งการมนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ จากสิ่งแวดล้อมได้มากมายทั้งในลักษณะที่แตกต่างกันไปจากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อย่างเช่นใช้ประโยชน์จากดินเพื่อการปลูกใช้ประโยชน์ จากทุ่งหญ้าเพื่อการเลี้ยงสัตว์ประโยชน์จากเหมืองแร่เพื่อการอุตสาหกรรม 

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม ที่ดีเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีตามมาในอนาคต

มุมมองต่ออนาคตในการสร้างสภาพ สิ่งแวดล้อม ที่ดีเพื่อสุขภาพมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตต้องช่วยลดการเกิดโรคระบาดในระบบสาธารณสุข และนอกจากนี้ยังเป็นแนวทางความยั่งยืนจะเลือกอำนวยการบรรลุเป้าหมายของแผนการพัฒนา ตามมาตรการที่จำเป็นสำหรับการสร้างสภาพแวดล้อม เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมอยู่ด้านใน เนื่องจากช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งยังตัวอย่างการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ถึงแม้ยังมีงานที่ต้องทำต่อไปในการพัฒนายุทธศาสตร์ ที่มีประสิทธิผลเพื่อมีข้อมูลวิชาการเพียงพอสำหรับการดำเนินตามขั้นตอนพื้นฐาน ในด้านสำคัญ ดูมาตรการเร่งด่วนเป็นของการดำเนินงานกว้าง ๆ ประกอบด้วยการใช้เทคโนโลยีสะอาดและปลอดภัยการส่งเสริม วิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัยรวมถึงผลที่ดีต่อสุขภาพการกำหนดนโยบายต่าง ๆ

เริ่มใช้เงินอุดหนุนหรือกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มความสามารถในการรับรู้ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รวมถึงภัยสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ และการวางแผนการปฏิบัติการโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน สิ่งแวดล้อม  มาตรการหลักเพื่อการจัดการแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงทางสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองจะต้องมีความตระหนัก เพื่อเพิ่มความตลาดแก่ผู้กำหนดนโยบายและประชาชนส่งผลกระทบต่อสุขภาพขนาดใหญ่ จากสภาวะแวดล้อมในเมืองที่เป็นภัยต่อสุขภาพ ซึ่งจะรวมถึงการปรับปรุงติดตามเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศและความเสี่ยงอื่น ผู้นำสุขภาพในระดับเขตเมืองประเมินความเสี่ยงจากมลพิษ และแก้ไขปัญหาตามแนวทางทุกนโยบายความห่วงใยสุขภาพ ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์มีผลกระทบต่อสุขภาพ และติดตามตรวจสอบความเสี่ยงประสิทธิผลของมาตรการใหม่ ว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพและความเสมอภาคทุกสุขภาพ    

สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงนโยบายการติดตามผลตรวจสอบความคืบหน้าในการเปลี่ยนแปลง และผลที่เกิดขึ้นจากโครงการกิจกรรมมีเรื่องเมืองที่ออกมาเพื่อการจัดการความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม และความเชื่อมโยงด้านสุขภาพ นโยบายของรัฐและภาคส่วนต่าง ๆ บรรจุขีดพิจารณาด้านสุขภาพในนโยบายของเมือง และภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงแผนแม่แบบการพัฒนาเมือง และเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาของภาคส่วนทั้งการขนส่งพลังงานที่อยู่อาศัยในการจัดการขยะมูลฝอย

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> elene-dee